Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacja o plikach cookie x

TANIE NOCLEGI - KRAKÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o danych osobowych oraz informacja o ich zasadach przetwarzania. Polityka cookies

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych jest Start Travel, Sp. z o.o. 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 NIP: 676-236-19-75.

 

Hotel Start w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

Hotel dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Hotel miała pełną

informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o

przysługujących jej prawach. Hotel wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do

realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

 

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych

 

Jeżeli Hotel pozyskał Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych masz prawo

wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzani. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym

momencie. Z Jeżeli Hotel nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych

osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu

jest art. 21 RODO.

 

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, w tym w celach

Marketingowych

 

Jeżeli Hotel pozyskał Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo w dowolnym momencie

wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda

obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od

przetwarzania danych osobowych uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Hotelu

 

  1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem

umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania

danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na

życzenie Gościa są świadczone przez Hotel

  1. Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym

(przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania

danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia

wystawienie faktury VAT.

  1. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji

Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel usługami. Podstawą prawną do przetwarzania

danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności. Ocena ta

doprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach

usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa. Ponadto, taki sposób

przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych

przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb

Gościa. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.

  1. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia

usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres

przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych

  1. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu

rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te

podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail,

numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa

można uzyskać informacje w Recepcji

 

Informacje wspólne

 

1.Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom

odbiorców:

a. firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Hotelem,

b. kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,

c. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,

d. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT

Hotelu,

e. firmom kurierskim i pocztowym,

f. biurom podróży.

 

2. Hotel informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia

danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do

usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

3. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób

przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę

internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny

numer.

Hotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies

oraz mającym do nich dostęp.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

· dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego

preferencjami wyświetlić stronę;

· przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników;

Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu

do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

· możliwości podejmowania działań marketingowych.